Zrównoważony rozwój w branży sanitarnejNasz udział

Jako globalnie działająca grupa specjalizująca się w technologii sanitarnej, Geberit dąży do odgrywania wiodącej roli w transformacji w kierunku zrównoważonego przemysłu sanitarnego. Nasze innowacyjne, wysokiej jakości i trwałe produkty sanitarne mają pozytywny wpływ na przemysł, społeczeństwo i środowisko.

Od ponad 30 lat konsekwentnie realizujemy naszą strategię zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia produktu. To zaangażowanie jest ważną przyczyną długoterminowego sukcesu firmy. Wierzymy, że największym wkładem, jaki możemy wnieść do gospodarki cyrkularnej, jest ciągłe wyznaczanie nowych standardów jakości i trwałości produktów.

Produkty Geberit są zazwyczaj używane przez dziesiątki lat. Ponadto długoterminowa dostępność części zamiennych i kompatybilność wsteczna nowych produktów w istotny sposób przyczyniają się do wydłużenia okresu eksploatacji naszych produktów.

Wiążąca strategia zrównoważonego rozwoju

Ponad 30 lat temu firma Geberit opracowała swoją pierwszą strategię środowiskową i wdrożyła konkretne działania. Z biegiem lat strategia ta była stopniowo rozszerzana w kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju. Opiera się ona na Agendzie ONZ 2030 i jej 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Firma Geberit koncentruje się w szczególności na celach nr 6 “Czysta woda i warunki sanitarne“ oraz 11 “Zrównoważone miasta i społeczności“. Ponadto znaczący wkład wnosi w “Godną pracę i wzrost gospodarczy“ (cel nr 8) oraz “Przemysł, innowacje i infrastrukturę“ (cel nr 9).

W skrócie

Trwałe produkty, które oszczędzają zasoby

Deklaracje środowiskowe produktów (EPD)

Deklaracje środowiskowe produktów, czyli EPD, są ważnym źródłem informacji dla deweloperów, inwestorów, partnerów biznesowych i innych decydentów. Dostarczają one informacji na temat śladu ekologicznego wyrobów budowlanych i są oparte na szczegółowej ocenie cyklu życia.

Produkty z deklaracjami środowiskowymi stron trzecich stanowią ponad 20% sprzedaży grupy Geberit. Dlatego oferujemy szeroką gamę produktów dla budynków wznoszonych według najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju, takich jak Minergie, DGNB, BREEAM czy LEED.

Pobierz EPD


Porady i wskazówki jak dbać o środowisko w codziennym życiu

Zużywaj mniej wody

Wskazówki dotyczące oszczędzania wody

Kobieta odkręca kran i testuje intensywność i temperaturę strumienia wody (© Geberit)

Dobrym pomysłem jest oszczędne korzystanie z wody. Zmniejsz zużycie wody w łazience zauważalnie dzięki tym sześciu wskazówkom.

Oszczędzaj wodę już teraz!