KontaktZ firmą Geberit Polska

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

GEBERIT SP. Z O. O.

Infolinia dla klientów indywidualnych:
+48 801 17 17 17
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku (oprócz dni świątecznych) w godz. 9:00 - 15:00

Formularz kontaktowy

Geberit Sp. z o. o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Recepcja: +48 22 376 01 02

Kapitał Zakładowy: 10.638.000 PLN
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000038776
NIP 951-00-65-262
REGON 011269245