Deklaracje

Deklaracje zgodności i właściwości użytkowych

W celu wprowadzenia na rynek określonych produktów ich producent jest zobowiązany ustawowo do wystawienia deklaracji zgodności (DoC) lub deklaracji właściwości użytkowych (DoP). Produkty muszą zostać oznakowane odpowiednim znakiem zgodności (np. CE lub UKCA).

W katalogu online Geberit po wybraniu odpowiedniego produktu w zakładce «Dokumenty» są dostępne do pobrania odpowiednie deklaracje.

Przejdź do katalogu online Geberit

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: info.pl@geberit.com

Użycie zużytego sprzętu elekrycznego i elektronicznego

Symbol „Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznynie może być utylizowany razem z pozostałymi odpadami, lecz oddzielnie. Użytkownicy końcowi sąprawnie zobowiązani do zwrotu zużytych urządzeń do publicznych zakładów utylizacji odpadów, dystrybutorówlub firmy Geberit w celu prawidłowej utylizacji. Wielu dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznegojest zobowiązanych do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. W sprawie zwrotu do firmy Geberit należyskontaktować się z właściwym dystrybutorem lub serwisem.

Zużyte baterie i akumulatory, które nie są wbudowane na stałe w zużytym urządzeniu, jak również lampy,które mogą być wyjęte ze zużytego urządzenia bez ich zniszczenia, muszą zostać oddzielnie przekazane dopunktu utylizacji.

Jeżeli w zużytym urządzeniu zapisane są dane osobowe, za ich usunięcie przed przekazaniem do punktuutylizacji odpowiadają sami użytkownicy końcowi.

Utylizacja zużytych baterii

Symbol „Pozbywanie się zużytych baterii”

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że zużyte baterie nie mogą być utylizowanerazem z pozostałymi odpadami, lecz oddzielnie. Użytkownicy końcowi są prawnie zobowiązani doprzekazywania zużytych baterii do odpowiednich punktów zbiórki w celu ich właściwej utylizacji, co obejmujew szczególności punkty sprzedaży detalicznej, w których baterie można oddawać bezpłatnie.

Baterie mogą zawierać toksyczne metale ciężkie. „Pb” oznacza, że bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiuw stosunku do masy. „Cd” oznacza, że bateria zawiera więcej niż 0,002% kadmu w stosunku do masy. „Hg”oznacza, że bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci w stosunku do masy.

Właściwa utylizacja zużytych baterii chroni cenne zasoby i zapobiega negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzioraz na środowisko. W przypadku wykorzystywania baterii zawierających lit należy obserwować oznakinieprawidłowego działania, aby wykluczyć zagrożenia.