Polityka prywatności i informacje o ochronie danychdla Klientów, Dostawców i innych Partnerów Biznesowych

Prywatność danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników usług internetowych Geberit, w szczególności strony internetowej (stron internetowych) Geberit (“strona internetowa“) - a także klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych - o tym, w jaki sposób spółki Geberit w UE, EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii przetwarzają dane osobowe. Mając to na uwadze, nie wszystkie aspekty tych informacji mogą mieć zastosowanie do użytkownika.

Dane osobowe w zakresie niniejszej polityki prywatności odnoszą się do wszelkich danych, które odnoszą się lub mogą być powiązane z użytkownikiem, takich jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail.

Administratorem Państwa danych osobowych (w tym administratorem witryny internetowej) jest spółka Geberit wymieniona w stopce przedmiotowego serwisu internetowego. Z uwagi na powyższe administratorem może być jedna ze wskazanych poniżej Spółek z Grupy kapitałowej Geberit:

  • Geberit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu, nr 1, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Re-jestru Sadowego pod nr KRS 0000038776, NIP: 9510065262, REGON: 011269245, o kapitale zakładowym 10 638 000,00 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest za po-średnictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com
  • Geberit Ozorków Sp. z o. o. z siedzibą w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 25, 95-035 Ozorków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowa-dzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038952, NIP: 7321842462, REGON: 472276446 o kapitale zakładowym 32.400.000,00 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com
  • Geberit Produkcja sp. z o.o. z siedzibą w Kole (kod pocztowy: 62-600) przy ul. Toruńskiej 154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajo-wego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000193222, REGON 634551284, NIP: 7772751164 o kapitale zakładowym 100.000.000 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com
  • Geberit Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90- 530 Łódź, wpisa-ną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000496361, NIP: 7252073723, REGON 101732630, kapitał zakładowy 1.800.000,00 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com

Z naszym działem ochrony danych, w tym z inspektorem ochrony danych, można skontaktować się pod adresem dataprotection[at]geberit.com lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem “ochrona danych“. Aby umówić się na poufne spotkanie wyłącznie z naszym inspektorem ochrony danych, należy skorzystać z następujących danych kontaktowych: KREMER Rechtsanwälte, Disch-Haus, Brückenstraße 21, 60667 Köln, E-Mail: dpo[at]geberit.com.

Aby uniknąć spamu, zamiast “@“ użyto “[na]“. Zamień “[na]“ na “@“ ponownie w swoim e-mailu.

1. Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych na stronach internetowych Geberit

Nasze strony internetowe wykorzystują pewne technologie i narzędzia, które zostały opisane poniżej. Jeśli nie chcesz, abyśmy z nich korzystali, pod warunkiem, że są one opcjonalne, udostępniliśmy różne opcje i ustawienia dla każdego z nich, które uniemożliwią ich użycie.

2. Gromadzenie i przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które zostały nam dobrowolnie udostępnione w trakcie interakcji z klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub naszych stron internetowych). Poniższy przegląd zawiera informacje na temat podstawy prawnej i celów poszczególnych działań związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dalsze przetwarzanie danych poza naszą stroną internetową

Oprócz naszej strony internetowej, dalsze przetwarzanie danych przez dostawców zewnętrznych odbywa się w indywidualnych przypadkach i w zależności od ustawień użytkownika, o których można dowiedzieć się tutaj.

4. Dalsze przetwarzanie danych, przekazywanie danych do krajów trzecich, usuwanie danych

W indywidualnych przypadkach potrzebujemy danych użytkownika do konkretnego, niestandardowego przetwarzania danych, o którym można dowiedzieć się tutaj.

5. Twoje prawa

W odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownikowi przysługują prawa określone poniżej. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy przesłać nam pisemny wniosek, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej lub wysłać wiadomość e-mail na następujący adres: dataprotection@geberit.com.

Stan : Listopad 2023