Strona używa plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu. Korzystając z naszej strony zgadzają się Państwo na ich użycie. Więcej informacji w sekcji poświęconej ochronie danych osobowych .

OK
Geberit Polska

Wskazówki prawne

Dziękujemy za odwiedziny naszej strony internetowej oraz zainteresowanie produktami i systemami Geberit. Prosimy o zapoznanie się z następującymi wskazówkami prawnymi.

Ochrona danych

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych ma dla firmy Geberit zasadnicze znaczenie. Powierzone nam dane przetwarzane są z zachowaniem najwyższej dbałości o ich bezpieczeństwo, najwyższego stopnia poufności oraz z uwzględnieniem postanowień ustawowych. W naszym oświadczeniu o ochronie danych chcielibyśmy w jednoznaczny i zrozumiały sposób wyjaśnić Państwu, jakie dane i w jakim celu są przez nas pobierane, przetwarzane i zapisywane.

Prawa autorskie

© Copyright Geberit. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, ilustracje, wykresy, animacje, filmy wideo, pliki dźwiękowe oraz inne dzieła jak również ich rozmieszczenie na stronie www podlegają ochronie prawa autorskiego i innym normom prawnym chroniącym prawa jednostki.

Zawartości niniejszej strony www nie można kopiować, rozpowszechniać, modyfikować ani udostępniać osobom trzecim w celach komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Geberit. Zwracamy uwagę na fakt, że ilustracje umieszczone na stronie www stanowią częściowo własność osób trzecich.

Prawa znaków towarowych

O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki towarowe znajdujące się na tej stronie www są chronione prawem znaków towarowych firmy Geberit. Dotyczy to zwłaszcza znaków towarowych, logo i emblematów.

Licencje

Firma Geberit chciałaby zaprezentować Państwu innowacyjną i bogatą w informacje stronę www. Umieszczona tam własność intelektualna, tj. patenty, znaki towarowe i prawa autorskie, jest chroniona prawem. Korzystanie z tej strony www - w przypadku braku wyraźnych innych ustaleń - nie oznacza udzielenia licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy Geberit lub osób trzecich.

Odpowiedzialność cywilna

Treści zamieszczone na naszej stronie www są przygotowywane i aktualizowane z najwyższą możliwą starannością. Mimo to nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność udostępnianych treści. W zakresie dopuszczonym przepisami prawa wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną za szkody, powstałe pośrednio lub bezpośrednio w efekcie korzystania z niniejszej strony www.

To ograniczenie odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i odniesienie uszczerbku na zdrowiu oraz w przypadku przyczyn szkody, powstałych wskutek umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez firmę Geberit.

Jeżeli na niniejszej stronie www znajdują się odnośniki bądź linki do stron internetowych osób trzecich, firma Geberit nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie techniczne tych stron (w szczególności za zainfekowanie wirusami) oraz za zamieszczone tam treści.