Higiena wody pitnej z GeberitBezpieczne zapobieganie stagnacji

Bakterie Legionella żyją w wodzie i mogą powodować chorobę legionistów. Według badań prowadzonych przez Instytut Roberta Kocha (tylko po niemiecku), ta choroba powoduje w Niemczech mniej więcej tyle samo zgonów, ile jest spowodowanych przez: wypadki drogowe (tylko po niemiecku).
Zakażenie następuje na przykład poprzez wdychanie kropelek pod prysznicem. Pseudomonas i inne zarazki również stanowią źródło zagrożenia.

CIEPŁA CZY ZIMNA I ZAWSZE W RUCHU

To prawda, że ​​woda pitna nigdy nie jest całkowicie wolna od zarazków, ale niskie ich stężenie zarazków jest nieszkodliwe. Zagrożenia dla zdrowia powstają tylko wtedy, gdy zarazki są w stanie się rozmnażać. Woda stojąca i temperatura wody między 25°C a 50°C mogą sprzyjać rozwojowi bakterii. W praktyce ryzyko może wystąpić w pustych nie zamieszkałych nieruchomościach, w pomieszczeniach używanych tylko sporadycznie lub w przypadkach, w przypadkach przewodach bez przepływu.

Problemów higienicznych spowodowanych nadmiernym namnażaniem się zarazków można na pewno uniknąć poprzez:

 • prawidłowe planowanie, projektowanie i uruchomienie instalacji
 • prawidłowe działanie
 • unikanie stagnacji
 • unikanie niekorzystnych temperatur wody, pomiędzy 25°C a 50°C

BIOFILMY W WODZIE PITNEJ

Biofilm w wodzie pitnej (© Geberit)

Biofilmy tworzą się wszędzie tam, gdzie krąży woda, w tym w systemach wody pitnej. Zwykle nie stwarzają żadnych problemów i nie wpływają na jakość wody pitnej. Zagrożenia dla zdrowia powstają tylko wtedy, gdy zarazki są w stanie się rozmnażać. Woda stojąca i temperatura wody między 25°C a 50°C mogą sprzyjać rozwojowi bakterii. W praktyce ryzyko może wystąpić w nie zamieszkałych nieruchomościach, w pomieszczeniach, które są używane tylko sporadycznie, a także w ślepych rurach bez przepływu. Problemów higienicznych spowodowanych nadmiernym rozmnażaniem zarazków można na pewno uniknąć poprzez:

 • prawidłowe planowanie, projektowanie i uruchomienie instalacji
 • prawidłowe działanie
 • zapobieganie stagnacji
 • zapobieganie niekorzystnym temperaturom wody od 25°C do 50°C

Woda pitna nie jest sterylna; zawiera mikroorganizmy, które tworzą biofilmy. Zazwyczaj nie stwarzają one żadnych problemów ani nie wpływają na jakość wody pitnej. Stabilny ekosystem wydaje się nawet mieć pozytywny wpływ na jakość wody. Niemniej jednak, biofilmy mogą również stanowić pożywkę dla zarazków, które są niebezpieczne dla zdrowia.

NIEDOCENIANE RYZYKO: LEGIONELLA I PSEUDOMONAS

Legionella pneumophila (© Geberit)
Pseudomonas aeruginosa (© Geberit)

Każdy, kto wdycha legionellę, może zostać zarażony. Może się to zdarzyć wszędzie tam, gdzie zanieczyszczone kropelki wody przedostają się do powietrza w postaci aerozoli; na przykład pod prysznicem lub pod kranami.

Choroba legionistów może wywołać zapalenie płuc. Jednak często legionella nie jest identyfikowana jako przyczyna choroby. Z tego powodu szacowana liczba niezgłoszonych przypadków jest wysoka, a znaczenie choroby jest niedoceniane. To samo dotyczy bakterii Pseudomonas, które mogą wywołać gangrenę i rozwinąć oporność na antybiotyki.

DOKŁADNY POMIAR WZROSTU LEGIONELLI

Wykres pokazuje, jak liczba legionelli podwaja się dziennie. Pomiary przeprowadzono w środowisku bogatym w składniki odżywcze w porównaniu do zwykłej wody pitnej. (© Geberit)

Pracując na zlecenie firmy Geberit, prof. dr Hubert Hilbi i jego grupa badawcza z Uniwersytetu w Zurychu systematycznie badali rozwój legionelli.

Rozmnażanie się legionelli wzrasta wraz ze wzrostem temperatury aż do punktu maksymalnego. W temperaturze 40°C legionella podwaja się około trzy razy częściej na jednostkę czasu niż w temperaturze 25°C. Zamiast podwoić się dwukrotnie z 1 do 4 w 25°C, legionella podwaja się sześciokrotnie z 1 do 64 w 40°C.

Niemieckie wytyczne VDI 6023-1 wymagają całkowitej wymiany wody w instalacji co 72 godziny i temperatury zimnej wody nieprzekraczającej 25°C po spuszczeniu 3 litrów (pomarańczowa linia na rysunku). W praktyce jednak nie zawsze jest możliwe uniknięcie temperatur w krytycznym zakresie.

Przerwa w spłukiwaniu zależna od temperatury

Krzywa odstępów między płukaniami w zależności od temperatury (© Geberit)

Na podstawie zmierzonych wskaźników namnażania można obliczyć zależny od temperatury okres między płukaniem (niebieska przerywana krzywa). Zgodnie z VDI 6023-1 zakłada się, że w temperaturze 25°C wystarczający jest okres między płukaniami wynoszący 72 godziny. W przypadku wyższych temperatur, odstęp pomiędzy płukaniami jest obliczany w taki sposób, aby legionella namnażała się w tym czasie z taka samą mocą. Wynika z tego na przykład, że w temperaturze 29°C czas spłukiwania interwał wynosi 46 godzin. W ten sposób można uniknąć zwiększonego ryzyka skażenia, nawet jeśli temperatury zimnej wody nie mogą są zbyt wysokie. Ponadto, zgodnie z raportem badawczym DVGW, krótkotrwałe wzrosty temperatury do ponad 25°C nie prowadzą od razu do wysokich wyników badań na obecność legionelli.

Dla świeżej wody pitnej, która zawsze jest dobrze przyjmowana

System higieniczny Geberit - Dla świeżej wody pitnej, która jest zawsze dobrze odbierana (© Geberit)

Jeśli chodzi o stworzenie efektywnej koncepcji zarządzania higieną w budynkach, Geberit oferuje kompleksowe rozwiązanie, które naprawdę spełnia wszystkie wymagania.

Cel: oferowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta w celu utrzymania jakości wody pitnej w każdej instalacji sanitarnej oraz dla każdego rodzaju i częstotliwości użytkowania.

Więcej informacji na temat System higieniczny Geberit

Wszystkie problematyczne obszary w skrócie

Problems and solutions in the installation of drinking water pipes
PROSZĘ WYBRAĆ PRZYCISK INFORMACYJNY NA OBRAZKU

Rozwiązanie dla nowych i istniejących budynków

Produkty Geberit w zakresie wody pitnej

Spłuczka higieniczne Geberit HS01

Spłuczka sanitarna Geberit Rapid instalowana bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebna
Elastyczne rozwiązanie
 • Kompaktowe wymiary
 • Bateria umożliwia pracę niezależnie od sieci
 • Syfon łatwy do czyszczenia
 • Możliwość pracy bez syfonu, m.in. w przypadku odpływu do zbiornika
 • Interwały spłukiwania ustawiane intuicyjnie
 • Prosty montaż i demontaż, możliwość wielokrotnego użytku

Programy spłukiwania dla każdego układu instalacji

Praca z Geberit SetApp

Geberit SetApp do łatwego ustawiania programów spłukiwania

Spłukiwanie higieniczne Geberit niezależne oraz spłukiwanie zintegrowane ze spłuczką podtynkową Geberit można wygodnie ustawiać za pomocą smartfona i aplikacji Geberit SetApp

Linki do pobrania:

Sklep Apple App
Sklep Google Play

NowośćSpłukiwanie higieniczne Geberit HS01

Kiedy napotykasz poważne problemy higieniczne wynikające ze stojącej wody pitnej, potrzebujesz szybkiego działania. Dzięki spłukiwaniu higienicznemu Geberit HS01 problem można rozwiązać w prosty sposób. HS01 jest łatwe w obsłudze i zapewnia wszystkie podstawowe funkcje do regularnej wymiany wody. To kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie higieniczne jest zasilane bateryjnie i może być natychmiast uruchomione, dokładnie w tych obszarach, które są zagrożone stagnacją. To sprawia, że ​​jest to idealne rozwiązanie tymczasowe, jeśli, na przykład, nie można natychmiast przeprowadzić renowacji.

Normy i prawa

Zagwarantowanie odpowiedniej jakości wody pitnej w instalacjach domowych jest przedmiotem różnych rozporządzeń i norm. Na poziomie europejskim jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi reguluje dyrektywa 98/83/WE. Inżynierowie sanitarni, hydraulicy i operatorzy są bezpieczni z prawnego punktu widzenia, jeśli przestrzegają takich dyrektyw i przestrzegają przepisów krajowych.

Dyrektywa 98/83/EC

Video

Optymalna higiena wody pitnej

Poznaj nasz wkład w optymalną higienę wody pitnej.

Wszystkie informacje technicznemożna znaleźć w katalogu produktów