Higiena wody pitnej z Geberit Bezpieczne zapobieganie stagnacji

Niedoceniane źródło

Prysznice są możliwym źródłem infekcji Legionellą

Bakterie Legionella żyją w wodzie i mogą powodować chorobę legionistów. Wedługbadań prowadzonych przez Instytut Roberta Kocha (tylko po niemiecku), ta choroba powoduje w Niemczech mniej więcej tyle samo zgonów, ile jest spowodowanych przez: wypadki drogowe (tylko po niemiecku).

Zakażenie następuje na przykład poprzez wdychanie kropelek pod prysznicem. Pseudomonas i inne zarazki również stanowią źródło zagrożenia.

Ciepło czy zimno i zawsze w ruchu

To prawda, że ​​woda pitna nigdy nie jest całkowicie wolna od zarazków, ale niskie stężenie zarazków jest nieszkodliwe. Zagrożenia dla zdrowia powstają tylko wtedy, gdy zarazki są w stanie się rozmnażać. Woda stojąca i temperatura wody między 25°C a 50°C mogą sprzyjać rozwojowi bakterii. W praktyce ryzyko może wystąpić w pustych nieruchomościach, w pomieszczeniach używanych tylko sporadycznie lub w przypadkach, w przypadkach przewodów bez przepływu.

Problemów higienicznych spowodowanych nadmiernym namnażaniem się zarazków można niezawodnie uniknąć poprzez:

 • prawidłowe planowanie, projektowanie i uruchomienie
 • prawidłowe działanie
 • unikanie stagnacji
 • unikanie niekorzystnych temperatur pomiędzy 25°C a 50°C

Biofilmy w wodzie pitnej

 Biofilm w systemie wody pitnej

Biofilmy tworzą się wszędzie tam, gdzie krąży woda, w tym w systemach wody pitnej. Zwykle nie stwarzają żadnych problemów i nie wpływają na jakość wody pitnej. Zagrożenia dla zdrowia powstają tylko wtedy, gdy zarazki są w stanie się rozmnażać. Woda stojąca i temperatura wody między 25°C a 50°C mogą sprzyjać rozwojowi bakterii. W praktyce ryzyko może wystąpić w pustych nieruchomościach, w pomieszczeniach, które są używane tylko sporadycznie, a także w ślepych rurach. Problemów higienicznych spowodowanych nadmierną proliferacją zarazków można niezawodnie uniknąć poprzez:

 • prawidłowe planowanie, projektowanie i uruchomienie
 • prawidłowe działanie
 • zapobieganie stagnacji
 • zapobieganie niekorzystnym temperaturom od 25°C do 50°C

Our drinking water is not sterile; it contains microorganisms that form biofilms. These do not normally pose any problems or affect the quality of the drinking water. A stable ecosystem even seems to have a positive effect on water quality. Nevertheless, biofilms can also form a breeding ground for germs that are hazardous to health.

Niedoceniane ryzyko: Legionella i Pseudomonas

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa

Każdy, kto wdycha legionellę, może zostać zarażony. Może się to zdarzyć wszędzie tam, gdzie zanieczyszczone kropelki wody przedostają się do powietrza w postaci aerozoli; na przykład pod prysznicem lub pod kranami.

Choroba legionistów może wywołać zapalenie płuc. Jednak często nie jest identyfikowany jako przyczyna choroby. Z tego powodu szacowana liczba niezgłoszonych przypadków jest wysoka, a znaczenie choroby jest niedoceniane. To samo dotyczy Pseudomonas, które mogą wywołać gangrenę i rozwinąć oporność na antybiotyki.

Dokładny pomiar wzrostu legionelli

The graphic shows how the legionella count doubles per day. The measurements were carried out in a nutrient-rich environment compared to normal drinking water. (© Geberit)

Pracując na zlecenie firmy Geberit, prof. dr Hubert Hilbi i jego grupa badawcza z Uniwersytetu w Zurychu systematycznie badali rozwój legionelli.

Rozmnażanie się legionelli wzrasta wraz ze wzrostem temperatury aż do punktu maksymalnego. W temperaturze 40°C legionella podwaja się około trzy razy częściej na jednostkę czasu niż w temperaturze 25°C. Zamiast podwoić się dwukrotnie z 1 do 4 w 25°C, legionella podwaja się sześciokrotnie z 1 do 64 w 40°C.

VDI 6023-1 requires a complete water replacement every 72 hours and cold water temperatures not exceeding 25°C after 3 litres have been drained (orange line in the graphic). In practice, however, it is not always possible to avoid temperatures in the critical range.

Przerwa w spłukiwaniu zależna od temperatury

Krzywa odstępów między płukaniami w zależności od temperatury (© Geberit)

Na podstawie zmierzonych wskaźników namnażania można obliczyć zależny od temperatury okres między płukaniem (niebieska przerywana krzywa). Zgodnie z VDI 6023-1 zakłada się, że w temperaturze 25°C wystarczający jest okres płukania wynoszący 72 godziny. W przypadku wyższych temperatur, odstęp pomiędzy płukaniami jest obliczany w taki sposób, aby legionella mogła się w tym czasie rozmnażać równie często. Wynika z tego na przykład, że w temperaturze 29°C czas spłukiwania wynosi 46 godzin. W ten sposób można uniknąć zwiększonego ryzyka skażenia, nawet jeśli temperatury zimnej wody nie mogą. Ponadto, zgodnie z raportem badawczym DVGW, krótkotrwałe wzrosty temperatury do ponad 25°C nie prowadzą od razu do wysokich wyników badań na obecność legionelli.

Dla świeżej wody pitnej, która zawsze jest dobrze przyjmowana

System higieniczny Geberit - Dla świeżej wody pitnej, która jest zawsze dobrze odbierana (© Geberit)

Jeśli chodzi o stworzenie efektywnej koncepcji zarządzania higieną w budynkach, Geberit oferuje kompleksowe rozwiązanie, które naprawdę spełnia wszystkie wymagania.

Cel: oferowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta w celu utrzymania jakości wody pitnej w każdej instalacji sanitarnej oraz dla każdego rodzaju i częstotliwości użytkowania.

Więcej informacji na temat System higieniczny Geberit

Problematyczne obszary dla higieny wody pitnej

Źródła zagrożeń: stojąca letnia woda w instalacji domowej.
Proszę wybrać przycisk informacyjny na obrazku

Rozwiązanie dla nowych i istniejących budynków

Produkty Geberit w zakresie wody pitnej

Spłuczka sanitarna Geberit Rapid instalowana bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebna

Elastyczne rozwiązanie

 • Kompaktowe wymiary
 • Akumulator umożliwia pracę niezależnie od sieci
 • Syfon łatwy do czyszczenia
 • Możliwość pracy bez syfonu, m.in. w przypadku odpływu do cysterny
 • Interwały spłukiwania można ustawić łatwo i intuicyjnie
 • Łatwa instalacja, łatwe usuwanie, możliwość wielokrotnego użytku

Programy płukania dla każdej sytuacji operacyjnej

Praca z Geberit SetApp

Geberit SetApp do łatwego ustawiania programów spłukiwania

Spłukiwanie sanitarne Geberit i spłukiwanie sanitarne Geberit zintegrowane ze spłuczką podtynkową można wygodnie ustawiać za pomocą smartfona i aplikacji Geberit SetApp

Linki do pobrania:

Sklep Apple App
Sklep Google Play

Nowość Spłuczka sanitarna Geberit Rapid

Kiedy napotykasz poważne problemy higieniczne wynikające ze stojącej wody pitnej, potrzebujesz szybkiego działania. Dzięki nowej spłuczce sanitarnej Geberit Rapid problem można rozwiązać szybko i łatwo. Jest łatwy w obsłudze i zapewnia wszystkie podstawowe funkcje do regularnej wymiany wody. To kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie higieniczne jest zasilane bateryjnie i może być natychmiast uruchomione, dokładnie w tych obszarach, które są zagrożone stagnacją. To sprawia, że ​​jest to idealne rozwiązanie tymczasowe, jeśli, na przykład, nie można natychmiast wdrożyć większych działań renowacyjnych.

Normy i prawa

Zagwarantowanie odpowiedniej jakości wody pitnej w instalacjach domowych jest przedmiotem różnych rozporządzeń i norm. Na poziomie europejskim jakość wody do spożycia przez ludzi reguluje dyrektywa 98/83/WE. Inżynierowie sanitarni, hydraulicy i operatorzy są bezpieczni z prawnego punktu widzenia, jeśli przestrzegają takich dyrektyw i przestrzegają przepisów krajowych.

Dyrektywa 98/83/EC

Video

Optymalna higiena wody pitnej

Poznaj nasz wkład w optymalną higienę wody pitnej.

Wszystkie informacje techniczne można znaleźć w katalogu produktów