Higiena wody pitnej z Geberit Chroniąc życie

Niedoceniane źródło zagrożenia

Prysznice są potencjalnym źródłem infekcji bakterią Legionella

Bakterie Legionella żyją w wodzie i mogą powodować tak zwaną chorobę legionistów. Według badania przeprowadzonego przez Instytut Roberta Kocha (tylko w Niemczech), choroba powoduje w Niemczech mniej więcej tyle zgonów, ile jest powodowanych przez wypadki drogowe (tylko w Niemczech).

Do zakażenia dochodzi, na przykład, poprzez wdychanie kropelek pod prysznicem. Źródłem zagrożenia są również bakterie Pseudomonas i inne drobnoustroje.

Gorąca czy zimna - zawsze w ruchu

Prawdą jest, że woda pitna nigdy nie jest całkowicie wolna od zarazków, ale zwykle ich ilość nie jest szkodliwa. Zagrożenia dla zdrowia pojawiają się dopiero wówczas, gdy drobnoustroje mogą się namnażać. Stojąca woda o temperaturze między 25°C a 50°C może sprzyjać rozwojowi bakterii. W praktyce ryzyko to może pojawić się w pustych nieruchomościach, w pomieszczeniach, które są używane tylko sporadycznie lub w przypadkach, gdy ślepe rury nie są używane.

Problemów higienicznych spowodowanych nadmiernym namnażaniem się zarazków można skutecznie uniknąć poprzez:

  • prawidłowe planowanie, projektowanie i przekazywanie do eksploatacji
  • prawidłową eksploatację
  • unikanie zastojów
  • unikanie niekorzystnych temperatur pomiędzy 25°C a 50°C

Problematyczne obszary w zakresie higieny wody pitnej

Źródła zagrożeń: stojąca letnia woda w instalacji domowej.
Wybierz punkt informacyjny na zdjęciu

Rozwiązanie do nowych i istniejących budynków

Produkty Geberit do higieny wody pitnej

Kompaktowa i niezależna: spłuczka sanitarna Geberit Rapid może zostać zainstalowana wszędzie tam, gdzie jest potrzebna
Spłuczka sanitarna Geberit Rapid - szybkie rozwiązanie problemu z bakteriami Legionella
  • Kompaktowe wymiary
  • Akumulator umożliwia pracę niezależnie od sieci
  • Łatwy do wyczyszczenia syfon
  • Możliwa praca bez syfonu, np. w przypadku spuszczania wody do zbiornika
  • Okresy spłukiwania można łatwo i intuicyjnie ustawić
  • Łatwa instalacja, łatwy demontaż, możliwość wielokrotnego użytku

Nowość Spłuczka sanitarna Geberit Rapid

W przypadku pojawienia się poważnych problemów higienicznych, wynikających z zastoju wody pitnej w rurociągach lub chwilowych przestojów, konieczne jest szybkie działanie. Dzięki nowej spłuczce sanitarnej Geberit Rapid problem ten można szybko i łatwo rozwiązać. Jest łatwa w użyciu oraz oferuje podstawowe funkcje w zakresie regularnej wymiany wody. To kompaktowe i ekonomiczne urządzenie higieniczne jest zasilane akumulatorowo; można je natychmiast uruchomić dokładnie w tych miejscach, w których występuje zagrożenie zastojem. Dzięki temu spłuczka sanitarna jest idealnym rozwiązaniem tymczasowym, na przykład wtedy, gdy nie można od razu przeprowadzić poważniejszego remontu.

Normy i przepisy prawa

Zagwarantowanie jakości wody pitnej w instalacjach domowych jest przedmiotem różnych rozporządzeń i norm. Na poziomie europejskim jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest regulowana przez dyrektywę 98/83/WE Inżynierowie sanitarni, hydraulicy i operatorzy mogą czuć się z prawnego punktu widzenia bezpiecznie, jeśli przestrzegają takich dyrektyw i przepisów krajowych.

Dyrektywa 98/83/WE

Video

Optymalna higiena wody pitnej

Dowiedz się o naszym wkładzie w optymalną higienę wody pitnej.