Zrównoważony rozwój

zrównoważony rozwój Geberit

Zrównoważony rozwój od dziesięcioleci stanowi integralną część strategii firmy Geberit, której celem jest wykorzystanie innowacyjnych produktów sanitarnych do ciągłej poprawy jakości życia ludzi. Aby to osiągnąć, opracowujemy, produkujemy i sprzedajemy produkty i usługi sanitarne z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.

Obniżona intensywność CO2

Emisja CO2

Emisja CO2 wzrosła o 5,1% do 217 009 ton w porównaniu z rokiem 2020 ze względu na silny wzrost wolumenu. Jednak w odniesieniu do sprzedaży netto skorygowanej o różnice kursowe, emisje spadły o 8,4% w ciągu jednego roku. To z kolei umożliwiło przekroczenie wyznaczonych w strategii CO2 celów redukcji emisji CO2.

W porównaniu do 2015 r. Geberit faktycznie zmniejszył intensywność CO2 o 38%.

Wpływ na środowisko

Od czasu integracji energochłonnej produkcji ceramiki w 2015 r., efektywność ekologiczna poprawiła się o 41%. Geberit stosuje szwajcarską metodę niedoboru ekologicznego, która uwzględnia szeroki zakres oddziaływań na środowisko (emisje, zasoby, odpady) i zestawia je w jedną kluczową liczbę. Bezwzględny wpływ na środowisko Grupy Geberit wzrósł o 4,0% w 2021 r., przy wzroście skorygowanej walutowo sprzedaży netto w tym samym okresie o 14,7%. Z drugiej strony wpływ na środowisko w odniesieniu do sprzedaży netto skorygowanej o różnice kursowe (ekoefektywność) zmniejszył się o 9,3%.

Od czasu integracji energochłonnej produkcji ceramiki w 2015 r., efektywność ekologiczna poprawiła się o 41%.

Zasada eko- projektowania

Zasad eko projektowania w Geberit

Firma Geberit od 2007 roku konsekwentnie rozwija swoje własne produkty zgodnie z zasadą eko-projektowania. Badane są wszystkie aspekty środowiskowe, od wyboru surowców po utylizację, z uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Każdy nowy produkt musi być lepszy od swojego poprzednika z ekologicznego punktu widzenia. Wiąże się to również z ciągłą poprawą efektywności energetycznej i zużycia wody przez produkty już na etapie użytkowania.

TOP 1%

Nagroda EcoValis

Grupa Geberit wielokrotnie otrzymywała najwyższą ocenę platformy EcoVadis za zarządzanie zrównoważonym rozwojem.

Już drugi rok z rzędu Grupa Geberit otrzymała platynową ocenę za zarządzanie zrównoważonym rozwojem od EcoVadis, jednego z największych na świecie dostawców ocen zrównoważonego rozwoju biznesu.

Jest to najwyższa możliwa ocena przyznana w corocznej ocenie EcoVadis. Geberit znajduje się tym samym w czołówce jednego procenta firm notowanych przez EcoVadis. Nagroda pokazuje zarówno klientom, jak i dostawcom, że Geberit stosuje kompleksowe, systematyczne i długoterminowe zarządzanie zrównoważonym rozwojem.

Recykling plastiku w Geberit

Plastik z recyklingu

W produkcji celem jest zamknięcie wewnętrznych cykli materiałowych oraz minimalizacja odpadów i ich recykling tam, gdzie jest to właściwe. Na przykład prawie 100% odpadów z tworzyw sztucznych jest poddawanych recyklingowi i ponownie wykorzystywane wewnętrznie. W 2021 r. stanowiło to około 10 000 ton plastiku

Bezpieczeństwo pracowników

Bezpieczeństwo pracy jest dla Grupy Geberit najwyższym priorytetem. Liczba i ciężkość wypadków ma zostać zmniejszona o połowę do 2025 r. w oparciu o rok referencyjny 2015. Dzięki różnym działaniom i szkoleniom częstotliwość i ciężkość wypadków spadły o 11% w 2021 r. Nie było wypadków śmiertelnych.

Grupa Geberit demonstruje swoje zaangażowanie społeczne poprzez szereg inicjatyw zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. W różnych miejscach w Europie, na przykład w Niemczech, Austrii, Polsce, Francji i Szwajcarii, proste prace montażowe i pakowanie są regularnie nagradzane warsztatami dla osób niepełnosprawnych. W roku sprawozdawczym praca ta wyniosła ok. 10 mln CHF i dała pracę około 550 osobom.

Oszczędzanie wody

Oszczędne, ostrożne korzystanie z wody jako cennego zasobu to jeden z głównych obszarów zainteresowania firmy Geberit. W porównaniu z 2015 rokiem, w którym przejęto branżę ceramiczną, zużycie wody w produkcji spadło o 21%. Geberit konsekwentnie wdraża środki, które sukcesywnie zmniejszają zużycie wody. W szczególności obejmuje to takie środki, jak ponowne wykorzystanie wody w laboratoriach i proces produkcyjny.

Więcej informacji o zrównoważonym rozwoju Grupy Geberit ( w j. angielskim)