Zrównoważony rozwój w branży sanitarnejNasz udział

Geberit od 150 lat poprawia jakość życia ludzi dzięki innowacyjnym produktom sanitarnym. Opracowujemy i produkujemy nasze trwałe, wysokiej jakości produkty z myślą o aspektach ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.

Od ponad 30 lat konsekwentnie realizujemy naszą strategię w perspektywie długoterminowej - przez cały cykl życia produktu. To zaangażowanie jest ważnym czynnikiem sukcesu firmy. Wierzymy, że jednym z największych wkładów w zrównoważone wykorzystanie zasobów jest ciągłe podnoszenie standardów jakości i żywotności produktów.

Produkty Geberit są zazwyczaj używane przez dziesiątki lat. Ponadto długoterminowa dostępność części zamiennych i kompatybilność wsteczna nowych produktów w istotny sposób przyczyniają się do wydłużenia okresu użytkowania. Ułatwia to wykonawcom spełnienie często obszernego zakresu i wyśrubowanych wymagań dla certyfikowanych projektów budowlanych.

W skrócie

Trwałe produkty, które oszczędzają zasoby

Deklaracje środowiskowe produktów (EPD)

Deklaracje środowiskowe produktów (EPD - Environmental Product Declarations) są ważnym źródłem informacji dla właścicieli budynków, inwestorów, partnerów biznesowych i innych decydentów. Dostarczają one informacji na temat śladu środowiskowego produktów budowlanych i są oparte na szczegółowej ocenie cyklu życia.

34% sprzedaży Grupy Geberit stanowią produkty posiadające EPD. Oferujemy zatem szeroką gamę produktów dla budynków budowanych zgodnie z systemami certyfikacji, takimi jak Minergie, DGNB, BREEAM lub LEED.

Wiążąca strategia zrównoważonego rozwoju

Ponad 30 lat temu firma Geberit opracowała swoją pierwszą strategię środowiskową i wdrożyła konkretne działania. Z biegiem lat strategia ta była stopniowo rozszerzana w kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju. Opiera się ona na Agendzie 2030 ONZ i jej 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Cztery cele są szczególnie ważne dla firmy Geberit. „Dostęp do czystej wody pitnej i podstawowych urządzeń sanitarnych” (cel 6), który powinien być dostępny dla wszystkich ludzi na całym świecie na sprawiedliwych warunkach, a także cel „Zrównoważone miasta i społeczności” (cel 11). Ponadto Geberit wnosi istotny wkład w „zapewnienie włączającej, sprawiedliwej i wysokiej jakości edukacji oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich” (cel 4) poprzez wysokiej jakości szkolenia i dalszą edukację własnych pracowników, szkolenia dla handlowców rozpoczęte w latach 50. oraz nowo przyjętą strategię zaangażowania społecznego w obszarze kształcenia zawodowego w krajach wschodzących. Geberit przyczynia się również do realizacji celu „Podejmowanie działań w celu zwalczania zmian klimatycznych i ich skutków” (cel 13) poprzez strategię CO2, Energy Masterplan i zasadę Ecodesign jako podstawę rozwoju produktów.

Porady i wskazówki, jak dbać o środowisko w codziennym życiu

Zużywaj mniej wody

Wskazówki dotyczące oszczędzania wody

Kobieta odkręca kran i testuje intensywność i temperaturę strumienia wody (© Geberit)

Dobrym pomysłem jest oszczędne korzystanie z wody. Zmniejsz zużycie wody w łazience dzięki tym sześciu wskazówkom.

Oszczędzaj wodę już teraz!