Geberit Silent-Pro SuperTubeOdpływ bez rur obejściowych i spadków

Mniej rur – więcej opcji

Dom wielorodzinny
Dom z tarasem

Nowe kształtki Geberit Silent-Pro SuperTube tworzą dodatkową przestrzeń i swobodę w planowaniu i projektowaniu budynków wielokondygnacyjnych. Połączenie wysoce izolowanego akustycznie systemu kanalizacyjnego Geberit Silent-Pro z technologią SuperTube pozwala uprościć instalację kanalizacyjną nawet w wyższych budynkach:

  • Odprowadzanie ścieków z budynków wielokondygnacyjnych bez niedozwolonych stref połączeń
  • Rury poziome o długości d110 do 6 metrów lub d90 do 4 metrów można układać bez spadku
  • Rury obejściowe nie są już potrzebne
  • Bardziej elastyczne wykorzystanie budynku dzięki większej przepustowości odprowadzania wody

Planowanie sanitarne bez kompromisówTwoje korzyści

Uproszczona instalacja rur odprowadzających

Likwidacja obejścia pozwala na usprawnienie ciągu kanalizacji.

Więcej przestrzeni

Poziome instalacje rurowe pozwalają na wykonanie spadków do 6 mm.

Wyższa wydajność odprowadzania wody

Odgałęzienia Geberit Silent-Pro SuperTube osiągają o 15% wyższą wydajność odprowadzania wody w porównaniu z konwencjonalnymi systemami kanalizacyjnymi.

Kolano do zmiany kierunku blisko stropu

W piwnicy lub na parkingu podziemnym można w pełni wykorzystać wysokość pomieszczenia, ponieważ kolano do zmiany kierunku można poprowadzić blisko sufitu i nie jest wymagane nachylenie do 6 m długości.

Kontrolowane odpływy w systemie kanalizacyjnym

Trzy wyrafinowane kształtki zapewniają zoptymalizowany hydraulicznie system kanalizacyjny w oparciu o zasadę SuperTube z ciągłym słupem powietrza w całym systemie kanalizacyjnym. Zapewnia to stałe odpowietrzanie rurociągu kanalizacyjnego bez obejścia.

Sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego z Geberit Silent-Pro SuperTube zostało potwierdzone przez niezależny instytut badawczy TÜV Rheinland.

Elementy Geberit Silent-Pro SuperTube

Geberit Silent-Pro SuperTube w skrócieJak działa system kanalizacyjny

Konwencjonalne systemy kanalizacyjne wymagają stref wolnych od połączeń. Rury kanalizacyjne są odpowietrzane za pomocą rur obejściowych, a kolana 45° kierują wodę. Rury poziome muszą mieć nachylenie w rurociągu kanalizacyjnym. Wszystkie te wymagania prowadzą do utraty przestrzeni, a tym samym do zmniejszenia powierzchni użytkowej.

Tym samym Geberit Silent-Pro SuperTube zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Ciągły słup powietrza w całym systemie kanalizacyjnym odpowietrza rurociąg kanalizacyjny. Wyeliminowano niedozwolone strefy połączeń i rury obejściowe do odprowadzania ścieków domowych. Rurociągi poziome zaplanowane przy użyciu Geberit Silent-Pro SuperTube nie muszą mieć nachylenia w rurociągu kanalizacyjnym do 6 metrów dla średnicy d110 i do 4 metrów dla średnicy d90.

Dzięki Geberit Silent-Pro SuperTube nie ma już żadnych ograniczeń związanych z konwencjonalnymi systemami odwadniającymi.

Planowanie z Geberit Silent-Pro SuperTubeŁatwe planowanie sanitarne

Łatwe planowanie sanitarne z Geberit Silent-Pro Supertube

Sprawdzone narzędzia planowania Wtyczka Geberit BIM i Geberit ProPlanner są do Twojej dyspozycji podczas planowania systemu kanalizacyjnego Geberit Silent-Pro SuperTube. Te narzędzia do planowania umożliwiają szybkie i bezbłędne modelowanie i walidację systemu kanalizacyjnego. Geberit Silent-Pro SuperTube przestrzega jasnych zasad planowania dla całego systemu rur kanalizacyjnych. Oprócz ogólnie obowiązujących zasad dotyczących systemów kanalizacyjnych, należy wziąć pod uwagę dwie kwestie:

  • Odgałęzienia Geberit Silent-Pro Carve należy zaplanować wszędzie tam, gdzie wcześniej planowano odgałęzienia z łagodnym wlotem.
  • Odpowiednie zasady planowania w przypadku Geberit Silent-Pro SuperTube należy uwzględnić podczas przechodzenia rury spustowej w poziomą rurę zbiorczą lub podczas instalacji rozgałęzienia.

W przeciwnym razie rury łączące i rury zbiorcze są projektowane zgodnie z lokalną normą lub DIN EN 12056-2:2001-01. Planowanie rur kanalizacyjnych nigdy nie było łatwiejsze.

Więcej informacji na temat planowania systemu kanalizacyjnego Geberit Silent-Pro SuperTube można znaleźć w naszym podręczniku planowania.

Przetestowane i potwierdzone właściwości dla niezawodnego procesu planowania

Sprawdzona funkcjonalność i wydajność hydrauliczna

Przez TÜV Rheinland LGA Products Germany. System został przetestowany w porównaniu z konwencjonalnymi systemami kanalizacyjnymi zgodnie z normą DIN EN 12056-2.

Wysoka izolacyjność akustyczna

Takie same właściwości izolacji akustycznej jak Geberit Silent-Pro. (Raport z badania "zachowania akustycznego" zgodnie z DIN 4109 i DIN EN 14366 przeprowadzonego przez Instytut Fizyki Budowlanej im. Fraunhofera IBP, Niemcy)

Sprawdzona ochrona przeciwpożarowa

Raport klasyfikacyjny w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z normą EN 13501-2 dla tulei ognioochronnej RS90 Plus EN firmy Geberit i Geberit Silent-Pro BottomTurn.

Różne narzędzia do planowania

Oprócz wtyczki Geberit BIM Plug-in i Geberit ProPlanner do innych zewnętrznych dostawców należą Linear, Dendrit i Trimble.

Narzędzia planowaniado Geberit Silent-Pro SuperTube

Geberit BIM z koncepcją budowy łazienki w tle

Wtyczka Geberit BIM

Aby wesprzeć proces planowania usług budowlanych, Geberit dostarcza specyficzne dla producenta dane BIM w uzupełnieniu do konwencjonalnych danych CAD. Dane te składają się z parametrycznych modeli 3D, które zawierają metainformacje specyficzne dla danego elementu. Dzięki temu cyfrowe planowanie technologii budowlanych z wykorzystaniem produktów Geberit w oprogramowaniu do planowania Autodesk® Revit® jest znacznie łatwiejsze - od wirtualnego modelu budynku po listę materiałów.

Dowiedz się więcej o wtyczce Geberit BIM

To zdjęcie przedstawia kompilację firmy Geberit i jej specjalistycznej wiedzy w zakresie cyfrowego planowania systemu odwodnienia dachu Pluvia w narzędziu obliczeniowym ProPlanner. Do zapewnienia poprawnych obliczeń wykorzystywana jest sztuczna inteligencja

Geberit ProPlanner

Oprogramowanie do planowania Geberit ProPlanner jest dostosowane do potrzeb instalatorów i wykonawców instalacji wodno-kanalizacyjnych, którzy zajmują się planowaniem i kosztorysowaniem projektów.

Gama produktów Geberit Silent-Pro SuperTubeDane produktów, zawartość BIM i nie tylko

Odkryj podobne produkty