Zrównoważone budynkiNormy i certyfikaty

Certyfikowane standardy, takie jak LEED, BREEAM lub DGNB, zapewniają przejrzystość wyników budynków w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dowiedz się, co one oznaczają w tym przeglądzie.

Firma certyfikująca ocenia budynek na podstawie szczegółowego katalogu kryteriów. Skład i waga kryteriów różnią się w zależności od etykiety. Większość z nich stosuje system punktowy.

  • Ocena lub certyfikacja zawsze odnosi się do budynku, a nie do poszczególnych produktów.
  • Oprócz kwestii środowiskowych, takich jak zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną i cieplną, emisje lub zużycie zasobów, koszty cyklu życia, aspekty społeczne (np. dostępność), zarządzanie budynkiem, mobilność (połączenia transportu publicznego) i otoczenie (tereny zielone) są również istotne dla certyfikacji.

Etykiety krajowe i międzynarodowe

BREEAM, LEED i DGNB to trzy najważniejsze systemy certyfikacji zrównoważonego budownictwa na świecie

Na arenie międzynarodowej przyjęły się trzy standardy: LEED, BREEAM i DGNB. W zależności od rynku dodawane są ważne lokalne oznaczenia, na przykład Minergie w Szwajcarii, Well w Polsce i Skandynawii lub NABERS i Green Stars w Australii.

BREEAM, LEED i DGNB w skrócie

W jaki sposób produkty Geberit przyczyniają się do certyfikacji?

Zajmujący niewiele miejsca system odwadniający Geberit SuperTube

W zależności od standardu, każda kategoria (bilans energetyczny, woda, mobilność itp.) ma inną wagę. Wykorzystanie zasobów, w tym wody, jest jedną z kategorii, którym generalnie przypisuje się większą wagę. Obejmuje to wodooszczędne systemy spłukiwania, higienę wody pitnej, możliwości wykorzystania wody deszczowej i szarej oraz efektywne odprowadzanie ścieków.

Na przykład dzięki technologii spłukiwania oszczędzającej wodę, Geberit przyczynia się do ogólnego wyższego poziomu zrównoważonego rozwoju budynku. Geberit zdobywa również punkty w kategorii “Materiał“ dzięki produktom wykonanym z materiałów nadających się do recyklingu (systemy rur PP) lub dzięki rozwiązaniom, które przyczyniają się do wysokiego poziomu oszczędności miejsca i materiałów, takim jak system odwadniający SuperTube.

Deklaracje środowiskowe produktów

Produkty Geberit z deklaracją środowiskową obejmują system rur Geberit Silent-Pro

Deklaracje środowiskowe produktu (EPD) również mają bezpośredni wpływ na przyznawane punkty.

Zapewniają one przejrzystą, ilościową i porównywalną podstawę informacji na temat śladu ekologicznego produktów budowlanych. W Geberit produkty z EPD stanowią obecnie 30% sprzedaży.

Zapisz się do eViewNewsletter Geberit dla architektów

Kolaż zdjęć budynków referencyjnych (© Geberit)

Na całym świecie produkty i rozwiązania Geberit są stosowane w budynkach różnego rodzaju. Na tej stronie znajdziesz wybór najciekawszych obiektów.

Newsletter Geberit - „eView”, podejmuje aktualne tematy z branży budowlanej. Oprócz spektakularnych przykładów projektów, „eView” obejmuje również wywiady z architektami, ekspertami budowlanymi i projektantami, a także inne ciekawe informacje