Warunki zgłaszania naprawygwarancyjnej i pogwarancyjnej

1. Przebieg zgłoszenia i sprawne postępowanie związane z naprawą wyrobu uzależnione jest od dokładnego wypełnienia wszystkich pól formularza oraz szczegółowego opisania usterki. W zgłoszeniu, prosimy o podanie nazwy wyrobu i numeru serii, które znajdują się w Karcie Gwarancyjnej lub dokumencie zakupu. W wypadku zgłoszeń napraw gwarancyjnych konieczne jest podanie daty zakupu.

2. Po przesłaniu formularza reklamacyjnego, zgłoszenie naprawy zostanie automatycznie skierowane do Działu Obsługi Posprzedażowej Geberit gdzie Konsultant Techniczny niezwłocznie skontaktuje się w celu ustalenia terminu wizyty. W wypadku dalszych kontaktów, w sprawie zgłoszonej naprawy prosimy o powoływanie się na otrzymany numer ewidencyjny.

3. Podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dowód zakupu wyrobu ( w szczególności paragon, faktura, rachunek)

4. Koszt nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego (dojazd, ewentualna naprawa) ponosi Klient.

5. Warunki (termin, sposób wykonania naprawy, płatność) napraw pogwarancyjnych uzgadniane są między serwisantem i osobą zgłaszającą naprawę. Naprawy gwarancyjne wykonywane są nieodpłatnie.