Zaangażowanie w eco-designeView: Artykuł wstępny

Już od 2007 roku wszystkie produkty Geberit projektowane są zgodnie z zasadą eco-designu. Celem jest zagwarantowanie wartości dodanej przy maksymalnie obniżonym zużyciu energii – dla dobra klientów, środowiska i całego społeczeństwa.

Dziś wszyscy mówią o zrównoważonym rozwoju – włącznie z branżą budowlaną. Dzieje się tak nie bez powodu. W 2019 roku Program Środowiskowy ONZ (UNEP) ogłosił, że sektor budowlany odpowiada za 38 procent globalnej emisji CO². Kolejnym problemem, z którym musi poradzić sobie branża, jest wysoka konsumpcja zasobów, takich jak woda, energia czy materiały budowlane.

Obserwując cykl życia produkt

Zaangażowanie w eco-design

Zrównoważony rozwój jest częścią DNA marki Geberit od ponad 30 lat. Kluczową rolę odgrywa tu zasada eco-designu. Wszystkie rozwiązania projektowane są w zgodzie z tą zasadą, konsekwentnie od 2007 roku. Celem jest, by każdy kolejny produkt był bardziej ekologiczny od swojego poprzednika. Eco-design obejmuje wszystkie etapy życia produktu, począwszy od doboru surowców, przez łańcuch dostaw, efektywność energetyczną w produkcji i logistyce, redukcję opakowań, aż po – niezwykle ważne – trwałość, naprawialność, długie okresy dostępności części zamiennych oraz zdatność do recyklingu produktów Geberit. Dzięki zasadzie eco-designu, Geberit wnosi istotny wkład w ekologiczne budownictwo i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Zaufany partner architektów oraz inżynierów sanitarnych

Coraz więcej rozwiązań Geberit posiada obecnie certyfikowaną, możliwą do weryfikacji ocenę cyklu życiowego w formie deklaracji środowiskowej produktu (EPD). Jest to ważne źródło informacji dla firm budowlanych i architektonicznych, które chcą działać w sposób zrównoważony. Jednocześnie rozwiązania Geberit wciąż pomagają oszczędzać cenne zasoby, takie jak energia elektryczna czy woda – zarówno podczas samego procesu budowy, jak i później, w trakcie użytkowania budynku. Rozwiązania Geberit pojawiają się w wielu projektach budowlanych, realizowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W pierwszym wydaniu newslettera „eView” znajdziecie informacje na temat czterech budynków, wyznaczających światowe standardy pod względem wydajności ekologicznej.

W ramach poznawania nowych trendów i kierunków rozwoju branży budowlanej, polecamy także wywiad z Lasse Lindem z kopenhaskiej pracowni architektonicznej 3XN – architektem i wykładowcą uniwersyteckim, specjalizującym się w zielonym budownictwie.

Życzymy inspirującej lektury!