Na jaki deszcz należy zabezpieczyć dach płaski? Opad ponadnormatywny

Przy projektowaniu podciśnieniowych, jak i grawitacyjnych systemów odprowadzenia wód opadowych z dachów płaskich należy zadbać o to, aby wszystkie ich elementy (wpusty, przelewy, rynny zlewowe) nie powodowały spiętrzenia wody przewyższającego obliczeniowe obciążenie dachu i nie były przyczyną wnikania wody w pokrycie dachowe np. poprzez połączenia lub obróbki dachowe.

Wydawałoby się, że przy prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej dachu płaskiego nie istnieje żadne zagrożenie.

A jednak zawsze może mieć miejsce:

  • opad ponadnormatywny,
  • niedrożność kolektora zewnętrznej sieci kanalizacyjnej,
  • niewłaściwa konserwacja wpustów dachowych,

a w konsekwencji ryzyko przelewania się wód opadowych do budynku lub przeciążenia konstrukcji.

Zgodnie z krajowymi wytycznymi (PN-EN 12056-3, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie) dla każdego dachu płaskiego należy policzyć i wykonać przelewy bezpieczeństwa, które mają zapewnić ochronę dachu przed opadem większym niż przyjęty w obliczeniach instalacji odwadniającej dach płaski.

Nasi Produkt Managerowie przygotowali ekspercki materiał opisujący jak należy przygotować obliczenia i konstrukcję dachu, aby opad ponadnormatywny rozkładał się równomiernie, a konstrukcja dachu była bezpieczna.

Uzyskaj dostęp do pełnej wersji tekstu

Imię*

Nazwisko*

Email