Werner Hubner Hochparterre

Werner Huber

Werner Huber (ur. 1964 w Zurychu) studiował architekturę na Politechnice Zuryskiej (ETH). Zawodowe doświadczenia pogłębiał w biurze architektonicznym oraz w trakcie dwuletniego pobytu w Moskwie. Od roku 2001 jest redaktorem w opiniotwórczym szwajcarskim czasopiśmie architektonicznym „Hochparterre”, a od czerwca 2019 r. jest Członkiem Zarządu. Werner Huber od wielu lat związany jest z Polską. W roku 1986 odbył swoją pierwszą podróż do Warszawy. Szczególnie interesuje się zagadnieniami planowania miasta i architektury stolicy Polski. Poprzez szczegółową analizę rozwoju architektury w czasach komunizmu oraz głęboką znajomość problematyki realizmu socjalistycznego często zabiera głos i dokonuje trafnych ocen architektury PRL i nowszej, w kontekście politycznym i społecznym. Werner Huber publikuje artykuły i komentarze w prasie architektonicznej i czasopismach w Szwajcarii, Niemczech oraz Polsce.

www.hochparterre.ch