ANDREAS SONDEREGGER pool architects Zurich

Andreas Sonderegger

Andreas Sonderegger, architekt ze Szwajcarii, studiował architekturę na ETH w Zurychu i projektowanie wysokich budynków na IIT w Chicago. Jest jednym z założycieli i partnerów pool architects Zurich. W ostatnich latach nauczał na stanowisku profesora architektury na Hochschule Liechtenstein, a także w roli wykładowcy gościnnego na ETH w Zurychu i TU w Wiedniu.Od 2017 r. jest dyrektorem Instytutu Projektowania Budowlanego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Zurychu. W latach 2011-2016 Andreas Sonderregger był prezesem FSA Zurich, a obecnie jest wiceprezesem FSA Switzerland. Andreas Sonderegger jest również założycielem i członkiem grupy urbanistów Krokodil.