Partnerzy

Fundacja Laboratorium Architektury 60+

fundacja LAB 60+

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) to pierwsza w Polsce pracowania zajmująca się innowacyjnym podejściem do projektowania w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Fundacja LAB 60+ realizuje projekty zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego we wszystkich skalach przestrzennych od opracowania strategii przestrzennych, programów funkcjonalno-użytkowych, po projekty architektoniczno-urbanistyczne, projekty wnętrz i wyposażenia. Ponadto LAB 60+ specjalizuje się w opracowaniu wytycznych projektowych w zakresie budownictwa senioralnego i wielogeneracyjnego, badań przedprojektowych dla ośrodków senioralnych, audytów przestrzeni publicznych i budynków, a także weryfikacji dokumentacji projektowych pod kątem zasad projektowania uniwersalnego. Ma na swoim koncie wiele szkoleń z zakresu projektowania uniwersalnego, w tym projektowania z tzw. perspektywą 60+.

LAB 60+ jest autorem innowacyjnych i pilotażowych projektów w skali Polski, m.in. przygotowania wielozadaniowego projektu w zakresie wdrożenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi na zlecenie UM Łódź, a także współautorem masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej.

W 2020 roku powołała do życia kolektyw Era Nowej Starości (ENS), który poprzez działania edukacyjne, produkty, usługi i aktywność w social mediach inspiruje młodych ludzi, jak przygotować się do własnej starości. Celem ENS jest wykreowanie mody na nowe postrzeganie starości przez młode pokolenia poprzez promowanie nowego stylu życia w nurcie ENS, co będzie miało także przełożenie na nowe podejście do projektowania przestrzeni.

LAB 60+ wspiera władze administracji rządowej, samorządowej, NGO, prywatnych inwestorów, pracownie architektoniczne, także różne firmy i instytucje, które działają lub chcą działać w nurcie srebrnej gospodarki, w tym wszystkich tych, którzy już dzisiaj myślą o swojej starości. Fundacja LAB 60+ została docenione przez liczne gremia m.in. znajduje się na mapie innowacyjnych laboratoriów Komisji Europejskiej, została finalistą międzynardowego konkursu „Innovation in Politisc Award 2020” organizowanego przez Instytut Innowacji w Wiedniu, jest także laureatem Nagrody „O” Polskiego Portalu Kultury w kategorii „Architektura” oraz została wyróżniona w konkursie „Marka Śląskie”. LAB 60+ współpracuje z wieloma partnerami, w tym ściśle z Politechniką Śląską w Gliwicach.