Polityka prywatności dla apliakcji Geberit i usług IoT

1. Zakres stosowania

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do korzystania z mobilnych aplikacji Geberit i Usług IoT (“Aplikacja“) oraz świadczonych przez nie usług. Korzystanie z Aplikacji wymaga od nas przetwarzania Państwa danych osobowych podczas uzyskiwania dostępu do niektórych usług. Przez dane osobowe rozumiemy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Traktujemy Państwa prywatność poważnie podczas korzystania z tej aplikacji, dlatego chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby poinformować Państwa, które z danych osobowych przetwarzamy podczas korzystania z Aplikacji i co robimy z tymi danymi.

2 Inspektor ochrony danych i administrator

2.1 Operatorem Aplikacji i administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, 8645 Rapperswil-Jona, Szwajcaria.

2.2 Z naszym Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem dataprotection@geberit.com lub pocztą tradycyjną na powyższy adres pocztowy z dopiskiem “Inspektor ochrony danych“.

3 Informacje o przetwarzaniu Twoich danych

Ta sekcja zawiera dalsze informacje na temat tego, jakie dane osobowe od Państwa zbieramy i w jaki sposób je przetwarzamy:

3.1 Informacje zebrane podczas pobierania

Podczas pobierania aplikacji niektóre istotne informacje są przekazywane do wybranego sklepu z aplikacjami (na przykład Google Play lub Apple App Store). Obejmuje to w szczególności nazwę użytkownika, adres e-mail, numer konta klienta, godzinę pobrania, szczegóły płatności (w razie potrzeby) oraz indywidualny numer urządzenia. Ponieważ dane te są przetwarzane wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego sklepu z aplikacjami, sposób ich obsługi jest poza naszą kontrolą.

Przy pierwszym pobraniu Aplikacji prosimy również o określenie kraju, w którym zamierzasz z niej korzystać, abyśmy mogli zaoferować Ci usługi w odpowiednim języku. Podstawa prawna tego jest ustanowiona w punkcie b w art. 6 w polityce prywatności. Bez tych informacji nie będziemy w stanie zaoferować Ci dostępu do Aplikacji w twoim własnym języku.

3.2 Informacje zbierane automatycznie

Niektóre informacje zbieramy automatycznie, gdy aplikacja jest używana. Obejmuje to wewnętrzny identyfikator urządzenia, wersję i język systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, adres MAC Bluetooth i czas dostępu.

Nie zapisujemy tych danych, ale są one wysyłane do nas automatycznie (1), aby umożliwić korzystanie z Aplikacji i powiązanych z nią funkcji, (2) w celu poprawy funkcji i właściwości działania Aplikacji oraz (3) w celu zapobiegania i eliminowania niewłaściwego użycia i awarii. Uzasadnieniem przetwarzania tych danych jest(1) to, że jest to niezbędne do świadczenia Aplikacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO) oraz (2) że mamy uzasadniony interes w nie tylko zapewnieniu funkcjonalności i bezproblemowego działania Aplikacji, ale także oferowaniu usługi zgodnej z wymogami rynku i potrzebami klientów. W celu uzyskania dalszych informacji na temat wyważenia interesów zgodnie z art.

3.3 Informacje zebrane podczas korzystania z aplikacji

W Aplikacji użytkownik ma możliwość dobrowolnego przekazywania danych dotyczących ciebie. Dane te obejmują dane osobowe i są przez nas wykorzystywane w następujących celach:

3.3.1 Jeśli używają Państwo aplikacji do rejestracji siebie lub swojego urządzenia Geberit, utworzenia zgłoszenia serwisowego, zamówienia materiałów eksploatacyjnych lub przesłania naszego formularza kontaktowego, zbierzemy Państwa dane osobowe (w tym tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu). Używamy tych danych, aby świadczyć Ci nasze usługi i utrzymywać z Państwem stosunki umowne. Podstawa prawna została określona w art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

3.3.2 Kiedy łączysz Aplikację z urządzeniem Geberit, gromadzimy numer seryjny Państwa urządzenia Geberit. Używamy numeru seryjnego, aby sprawdzić, czy korzystasz z urządzenia Geberit publicznie, czy prywatnie i czy już je u nas zarejestrowałeś. W takim przypadku automatycznie włączane są dalsze opcje obsługi. Połączenie między Aplikacją a urządzeniem Geberit jest dobrowolne i opiera się na Państwa zgodzie. Podstawę prawną stanowi w tym celu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz ponownie odłączyć urządzenie Geberit od aplikacji bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed odłączeniem.

3.3.3 Ponadto serwisant zlecony przez Geberit mogą odczytywać zanonimizowane dane techniczne z urządzenia Geberit za pośrednictwem specjalnej aplikacji w przypadku usługi (dotyczy to identyfikatora Geberit, a także danych urządzenia, danych statystycznych i diagnostycznych, takich jak model, numer artykułu, numer seryjny, data produkcji, ustawienia urządzenia, ustawienia profilu, odczyty liczników ze składników urządzenia, historia usuwania kamieni, kody błędów i historia błędów). Można to zrobić na miejscu lub za pośrednictwem usługi zdalnej, podczas której odczytywany jest numer seryjny urządzenia Geberit. Potrzebujemy danych technicznych w celu świadczenia państwu naszych usług i poprawy zakresu naszych usług poprzez zanonimizowane analizy danych. Podstawa prawna tego jest określona w art. 6 ust.

3.3.4 My – wraz z innymi firmami powiązanymi z Grupą – wykorzystujemy również Państwa dane w celach reklamowych, w szczególności pocztą lub w formie biuletynów e-mail, ankiet klientów lub innych form kontaktu (takich jak wiadomość tekstowa lub telefon), jeśli chcesz, abyśmy skontaktowali się z Państwem w ten sposób. Podstawa prawna tego jest ustalana za twoją zgodą, pod warunkiem, że uzyskaliśmy to lub nasz uzasadniony interes w dostarczaniu odpowiednich reklam na podstawie odpowiednio lit. 6 ust. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych do celów reklamowych. Szczegółowe informacje na temat prawa do sprzeciwu można znaleźć w punkcie 5.4 niniejszej polityki prywatności. W przypadku, gdy przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach wymagają od nas uzyskania twojej uprzedniej zgody na wyżej wymienione działania reklamowe, oczywiście to zrobimy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zgoda użytkownika w tych przypadkach (pkt a) art. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Jeśli chcą Państwo to zrobić, prosimy o skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych podanych powyżej lub postępuj zgodnie z instrukcjami w naszych wiadomościach promocyjnych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody.

3.4 Aplikacja korzysta z co najmniej jednego z następujących narzędzi i technologii

3.4.1Usługa Microsoft App Center Analytics
Nasza aplikacja korzysta z technologii z Microsoft Analytics App Center (Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA; “Microsoft“) z różnymi funkcjami (“Microsoft Analytics“). Usługa Microsoft Analytics umożliwia analizę sposobu wykorzystania naszej usługi aplikacji. Rejestruje całkowicie zanonimizowane informacje o korzystaniu z naszej aplikacji i wysyła je do firmy Microsoft, gdzie jest następnie przechowywana. Firma Microsoft używa tych informacji do oceny sposobu korzystania z aplikacji i świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z aplikacji. Firma Microsoft posiada certyfikat Privacy Shield i w związku z tym gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Podstawą prawną wykorzystania i oceny danych oraz korzystania z nich jest uzasadniony interes w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej Aplikacji w zakresie określonych w art. Możesz uniemożliwić udostępnianie danych aktywności firmie Microsoft za pomocą poniższego suwaka, aby dezaktywować ustawienie “Wyślij dane analityczne“.

4 Udostępnianie danych osobom trzecm

Państwa dane osobowe nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej uprzedniej zgody. Jedyne wyjątki od tego dotyczą w następujących przypadkach:

4.1 Ze względów prawnych

W przypadku gdy jest to wymagane w celu zbadania bezprawnego korzystania z naszych usług lub do celów ścigania, dane osobowe zostaną ujawnione odpowiednim organom ścigania oraz, w stosownych przypadkach, osobom trzecim. Jednakże takie postępowanie będzie miały miejsce tylko wtedy, gdy istnieją konkretne dowody na bezprawne zachowanie lub nadużycie. W takich przypadkach Twoje dane mogą być również udostępniane, jeśli jest to wymagane do spełnienia warunków użytkowania lub innych umów. Na żądanie jesteśmy również prawnie zobowiązani do ujawnienia takich danych niektórym organom publicznym, takim jak organy ścigania, organy, które penalizuje przestępstwa i organy finansowe. W takich przypadkach dane są ujawniane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zwalczaniu nadużyć, pomocy w ściganiu przestępstw oraz pomocy w ustalaniu i egzekwowaniu roszczeń, zgodnie z art. 6 ust.

4.2 Spółki stowarzyszone w ramach grupy Geberit

Dane osobowe są ujawniane odpowiednim lokalnym firmom handlowym powiązanym z Grupą w celu zapewnienia, że jesteśmy w stanie zapewnić optymalne wsparcie sprzedaży klientom Geberit w każdym kraju. W takich przypadkach dane są ujawniane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zapewnieniu skutecznej obsługi klienta zgodnie z art. Jeśli potrzebujesz dalszych informacji na temat wyważenia interesów, które muszą być przeprowadzone zgodnie z art

4.3 Podmioty przetwarzające dane kontraktowe

W celu świadczenia naszych usług polegamy na spółkach zewnętrznych i zewnętrznych dostawcach usług (zwanych “podmiotami przetwarzających“).“) W takich przypadkach dane osobowe będą udostępniane tym podmiotom przetwarzającym w celu umożliwienia im dalszego świadczenia usług. Procesory zostały starannie wybrane przez nas i podlegają regularnym audytom. Podmioty przetwarzające dane mogą wykorzystywać dane wyłącznie w określonych przez nas celach. Ponadto są one umownie zobowiązane do obsługi Twoich danych wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W szczególności korzystamy z usług następujących podmiotów przetwarzających:

1. inne firmy Geberit do celów scentralizowanej administracji klienta i przetwarzania zamówień
2. inne spółki Geberit w celu świadczenia scentralizowanych usług informatycznych dla innych spółek w Grupie
3. dostawcy chmury obliczeniowej, którzy przetwarzają wybrane dane dotyczące użytkowania i urządzenia z urządzenia końcowego Geberit w Europie
4. dostawcy usług logistycznych, w celu wysyłania ci produktów, materiałów marketingowych lub innych produktów, które zamówiłeś u nas
5. dostawcy usług płatniczych w celu przetwarzania wszystkich płatności od Ciebie na rzecz nas lub odwrotnie
6. usługodawcy do prac instalacyjnych lub usług posprzedażnych
7. dostawcy usług do dystrybucji biuletynów lub przeprowadzania ankiet wśród klientów
8. Dostawcy usług IT do hostingu, obsługi i obsługi usług IoT

Dane są ujawniane podmiotom przetwarzającym na podstawie art. Jeśli potrzebujesz dalszych informacji na temat wyważenia interesów, które muszą być carried się zgodnie z lit.

Dane osobowe nie są udostępniane poza Europejską Wspólnotą Gospodarczą (z wyjątkiem Szwajcarii).

5 Państwa prawo

Jako osoba, której dotyczy problem, masz prawo do praw opisanych poniżej w odniesieniu do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, wyślij do nas pisemny wniosek, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej lub wyślij e-mail na następujący adres: dataprotection@geberit.com.

5.1 Prawo dostępu

Masz prawo zażądać, abyśmy zapewnili dostęp do danych osobowych, które przetwarzaliśmy. Użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie w zakresie określonym w art.

5.2 Prawo do sprostowania lub usunięcia

Z zastrzeżeniem warunków określonych w art. Warunki wstępne przewidują prawo do usunięcia, w szczególności w przypadku gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone. Możliwość korzystania z tego prawa jest ograniczona zgodnie z art.

5.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania zgodnie z warunkami określonymi w art.

5.4 Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli okoliczności te nie wiążą się z ustanowieniem, wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych.

5.5 Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa , które nam dostarczyłeś, na zasadach określonych w art.20 RODO.

5.6 Prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego ds

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE Państwa zwykłego pobytu, Państwa miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

6 Usuwanie danych

Jeśli chcą Państwo poprosić o usunięcie swoich danych, po prostu napisz do nas na dataprotection@geberit.com. Ogólnie rzecz biorąc, usuwamy lub anonimizujemy Państwa dane osobowe, gdy tylko nie są już potrzebne do celów, dla których zebraliśmy lub wykorzystaliśmy ich zgodnie z powyższymi sekcjami. Jeśli dane muszą zostać zatrzymane ze względów prawnych, zostaną zablokowane. Oznacza to, że nie będzie już dostępny do dalszego przetwarzania. Jeśli potrzebują Psństwo dalszych informacji dotyczących usunięcia i okresów przechowywania, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych powyżej

7 Zmiany celu

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach innych niż opisane, jeśli przepis prawny wymaga takiego postępowania lub jeśli wyraziłeś zgodę na zmieniony cel przetwarzania danych. W przypadku dalszego przetwarzania do celów innych niż te, dla których pierwotnie zebraliśmy dane, powiadomimy Cię o tych innych celach przed dalszym przetwarzaniem danych i dostarczymy Ci wszystkie inne informacje, które się z tym wiążą.

8 Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji lub profilowanie

Nie używamy żadnych zautomatyzowanych systemów przetwarzania do podejmowania konkretnych decyzji - w tym profilowania.

9 Zmiana w niniejszej polityce prawatności

Aktualna wersja niniejszej polityki prywatności jest zawsze dostępna w Aplikacji w punkcie menu “Informacje“.

Wersja: Styczeń 2021