Geberit jako pracodawcaKim jesteśmy

Wspólne wartości

Pracownicy Geberit - Wspólne wartości

Chcemy razem podążać w tym samym kierunku i dokonywać wybitnych osiągnięć.

Aby to zrealizować, potrzebujemy:

  • wspólnej misji
  • zrozumienia wartości, które kształtują naszą kulturę korporacyjną dzisiaj i na przyszłość
  • zasad przewodnich

Kompas Geberit  (593 KB) jest instrumentem, który służy do realizacji tego celu.

Orientacja w codziennym życiu

Pracownicy Geberit - Orientacja w codziennym życiu

Nasze postępowanie jest definiowane przez:

  • zaufanie
  • wzajemny szacunek
  • szczerość i otwartość komunikacji

Wymaga to zatem ram, które są jednakowo wiążące dla wszystkich pracowników na całym świecie. Kodeks etyki Geberit  (270 KB) określa wszystkie istotne zasady i wytyczne.

Ludzie w Geberit

Pracownicy Geberit - Ludzie w Geberit

Naszą motywacją jest osiąganie wyjątkowych wyników. Autorami naszego sukcesu jest ponad 12.000 pracowników w ponad 40 krajach na całym świecie. Należą do nich:

  • eksperci branżowi, którzy wnoszą pomysły i wiedzę
  • menedżerowie, którzy umiejętnie stawiają wyzwania i motywują
  • ambitni absolwenci, którzy pragną być częścią międzynarodowego środowiska
  • stażyści, którzy razem z nami rozwijają swoje talenty