Zawór utrzymywania energii ERV GeberitMaksymalna efektywność energetyczna

Zawór energooszczędny Geberit likwiduje wszelkie nieszczelności

Energooszczędne rozwiązania to standardowe cechy współczesnych budynków, które zwykle są stosowane w ramach całej konstrukcji. Niemniej jednak w przypadku przewodów wentylacyjnych zawsze występował brakujący element układanki, którego nikt nie był w stanie znaleźć - aż do czasu pojawienia się zaworu energooszczędnego Geberit. Na przykład, gdy spłukiwana jest toaleta, taki otwór zapobiega tworzeniu się podciśnienia i opróżnianiu syfonów. W przeszłości otwarty przewód wentylacyjny powodował stałą utratę ciepła przez system kanalizacyjny.

Teraz jednak innowacyjny zawór energooszczędny Geberit sprawia, że problem ten należy już do przeszłości dzięki:

  • otwieraniu przewodu tylko wtedy, gdy jest to konieczne, przy pomocy opatentowanego systemu membran
  • zapewnieniu wyrównywania ciśnienia, gdy jest to konieczne
  • zapobieganiu niepotrzebnej utracie ciepła, a tym samym zwiększeniu efektywności energetycznej budynku

Ekonomiczny wkład w łagodzenie zmian klimatu

Opatentowane membrany magnetyczne zaworu utrzymywania energii ERV Geberit otwierają się w obu kierunkach

Pozytywne skutki, które się opłacają

W zależności od konstrukcji budynku, lokalizacji i warunków pogodowych, koszt montażu zaworu utrzymywania energii ERV Geberit może zwrócić się w ciągu pięciu do dziesięciu lat*. Osoby korzystające z tarasów dachowych również mogą odnieść korzyści z zamontowania zaworu utrzymywania energii ERV Geberit, który zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z rur wentylacyjnych.

  • Oszczędzanie energii bez utraty funkcjonalności - w ten sposób można zaoszczędzić do 50 litrów oleju opałowego rocznie*
  • może zostać zamontowany na rurze o średnicy d110 i dostosowany do wszystkich popularnych metod montażowych
  • bezobsługowy, zabezpieczony przed owadami i mrozoodporny

* Informacje oparte na obliczeniach modelowych z wykorzystaniem temperatur powietrza w Lucernie (Szwajcaria) dla budynku wielokondygnacyjnego z niezaizolowanymi przewodami wentylacyjnymi.

Oto w jaki sposób działa zawór energooszczędny Geberit

Utrata ciepła przez dach

Zdjęcie termiczne rur wentylacyjnych z zaworem utrzymywania energii ERV Geberit oraz otwartych u góry
Wybierz punkt informacyjny na zdjęciu

Widok przez kamerę termowizyjną pokazuje wyraźnie różnice temperatur powierzchni, które są szczególnie widoczne w chłodne dni.

Odpowiednia wentylacja rurociągów sanitarnych

Zawór utrzymywania energii ERV Geberit uszczelnia kanalizacyjną rurę wentylacyjną powyżej dachu za pomocą opatentowanego systemu membran magnetycznych. System ten otwiera się automatycznie, gdy wymagane jest wyrównanie ciśnienia. Przez resztę czasu zatrzymuje ciepło wewnątrz budynku. Nadmierne ciśnienie z kanalizacji może uchodzić przez zawór utrzymywania energii ERV Geberit, ponieważ membrany otwierają się w obu kierunkach. Tym samym zawór ten spełnia wymagania normy SN 592000.

Widoczne straty ciepła bez zaworu energooszczędnego Geberit

Przepływ ciepła przez otwory wentylacyjne.

Pracując na zlecenie szwajcarskiego Federalnego Urzędu ds. Energetyki SFOE, Szkoła Inżynierii i Architektury Uniwersytetu w Lucernie przeprowadziła badanie dotyczące utraty ciepła przez otwory funkcjonalne w powłokach budynków. Wyniki tego badania pokazują, że utrata ciepła następuje przez otwory wentylacyjne.

Odpowiednia wentylacja przy pomocy systemu membranowego z zaworem energooszczędnym Geberit

Licencjodawcy / Sponsorzy projektu

OEKAG WasserTechnik AG / Szwajcarska Fundacja na Rzecz Klimatu (Swiss Climate Foundation) / Szwajcarski Federalny Urząd ds. Energetyki (SFOE)

Logotypy

Logo OEKAG WasserTechnik AG
Logo Szwajcarskiej Fundacji na Rzecz Klimatu
Logo Konfederacji Szwajcarskiej / Szwajcarskiego Federalnego Urzędu ds. Energetyki (SFOE)

Więcej informacji o zaworze energooszczędnym ERV Geberitmożna znaleźć w katalogu online