Strona używa plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu. Korzystając z naszej strony zgadzają się Państwo na ich użycie. Więcej informacji w sekcji poświęconej ochronie danych osobowych .

OK
Geberit Polska

Zawór utrzymania energii Geberit

Poprawa efektywności energetycznej

Niekontrolowana utrata ciepła

Aby przeciwdziałać ubytkom energii w przewodzie wentylacyjnym przechodzącym przez dach, Geberit opracował zawór utrzymania energii (ERV). Zawór zatrzymuje energię w pr zewodzie bez ograniczania funkcji wentylacyjnej.

Do równoważenia szybko zmieniającego się ciśnienia w pionie kanalizacyjnym niezbędne jest rozwiązanie zapewniające niezakłócony przepływ powietrza. Poziom ciśnienia reguluje się zasadniczo dzięki swobodnej cyrkulacji powietrza w przewodzie wentylacyjnym pionu wyprowadzonego nad dach.

Wydajne zatrzymanie energii

Wprowadzając zawór ERV, Geberit proponuje opatentowane rozwiązanie, które zmniejsza ubytki energii w pionie bez równoczesnego ograniczania funkcjonalności przewodu wentylacyjnego. W jaki sposób działa to rozwiązanie? Zawór ERV jest mocowany na szczycie przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego nad dach. Posiada klapy z bezobsługowymi i odpornymi na czynniki pogodowe silikonowymi kryzami. W przypadku gdy ciśnienie powietrza należy zrównoważyć, kryzy otwierają się automatycznie, zaś przez pozostały czas są zamknięte. Otwierają się one do wewnątrz i na zewnątrz, w zależności od sytuacji: kiedy w pionie powstaje podciśnienie lub kiedy należy wyregulować nadciśnienie powietrza.

Zawór ERV instaluje się bardzo prosto dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu montażowemu typu „clip on”, dostosowanemu do wszystkich standardowych przewodów wentylacyjnych o średnicy d110. Jeżeli dostęp do przewodu wentylacyjnego nie jest utrudniony, montaż może w bardzo krótkim czasie wykonać instalator, dekarz lub administrator nieruchomości.

Jak działa zawór utrzymywania energii Geberit ERV

Straty ciepła z dachu

Kamera na podczerwień pokazuje wyraźne różnice w temperaturze powierzchni, które są szczególnie widoczne w zimne dni.

Bez zaworu zatrzymującego energię Geberit ERV

Trwała utrata ciepła przez rurę odprowadzającą, która jest otwarta od góry.

Z zaworem utrzymywania energię Geberit ERV

Jeśli kompensacja ciśnienia nie jest wymagana w systemie drenażowym, rura tłoczna pozostaje bezpiecznie uszczelniona.

Kamera na podczerwień pokazuje wyraźne różnice w temperaturze powierzchni, które są szczególnie widoczne w zimne dni.

Odporność na czynniki pogodowe

Zamontowany zawór ERV jest odporny na typowe czynniki środowiskowe i pogodowe. Bezobsługowe kryzy silikonowe są odporne na przymrozki. Dzięki wbudowanej kratce chroniącej przed insektami i liśćmi po montażu nie wymagają one czyszczenia. W trakcie testu odporności na grad, przeprowadzonego w szwajcarskim Federalnym Laboratorium Materiałoznawstwa i Technologii, zawór ERV uzyskał klasę 4 – drugi najwyższy poziom klasyfikacji. Jest odporny na burze i zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z przewodu wentylacyjnego. To kolejna korzyść dla użytkowników, którzy posiadają tarasy dachowe.

Widoczne straty ciepła bez zaworu utrzymywania energii Geberit ERV

Pracując w imieniu Szwajcarskiego Federalnego Biura Energetyki SFOE, Szkoła Inżynierii i Architektury w Lucerne University przeprowadziła badanie strat ciepła z otworów funkcjonalnych w powłokach budowlanych. Wyniki z tego badania pokazują, że ciepło jest tracone przez otwory wentylacyjne.