Strona używa plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu. Korzystając z naszej strony zgadzają się Państwo na ich użycie. Więcej informacji w sekcji poświęconej ochronie danych osobowych.

OK

Deklaracje UE

Deklaracja zgodności
Tutaj znajdują się deklaracje zgodności naszych produktów z postanowieniami dyrektyw europejskich, jak np. z postanowieniami dyrektywy w sprawie niskiego ciśnienia lub dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej.
Deklaracja zgodności

Deklaracje właściwości użytkowych
Tutaj znajdują się deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (305/2011/WE).
Od dnia 01.07.2013 konieczne jest sporządzanie takiej deklaracji dla wyrobów budowlanych.
Deklaracje właściwości użytkowych mogą być sporządzane wyłącznie dla wyrobów budowlanych, dla których istnieje zharmonizowana norma europejska lub europejski dokument oceny.
Deklaracje właściwości użytkowych