To: %email% Reply-To: do_not_reply@geberit.com Subject: Zgłoszenie serwisowe Geberit Attachments: %upload1% %upload2% Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia serwisowego. Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów. %salutation% %firstname% %lastname% %street% %zip% %location% %country% %telephone% %email% Nr katalogowy produktu: %product_nr% Data zakupu: %parchase_date% Miejsce zakupu: %store% Nr faktury: %invoice_number% Opis awarii: %description%