Strona używa plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu. Korzystając z naszej strony zgadzają się Państwo na ich użycie. Więcej informacji w sekcji poświęconej ochronie danych osobowych.

OK

Finanse i kontroling

Nasz dział zatrudnia 3 osoby. Przydzielone zadania są podzielone na dwa obszary: rachunkowości i kontrolingu.

Dział Finansów i Kontrolingu został stworzony przede wszystkim w celu ilościowej oceny działalności firmy, oceny poszczególnych jej obszarów oraz przygotowania szczegółowych sprawozdań. Ma to na celu zarówno spełnienie wymagań ustawowych, korporacyjnych jak i zapewnienie Zarządowi odpowiednich informacji niezbędnych w codziennym podejmowaniu decyzji.

Nasze zadania podzielone są na dwa obszary: Księgowość- prezentuje sytuację finansową spółki i zajmuje się prowadzeniem ksiąg, przygotowaniem sprawozdania finansowego jak również sprawozdawczością podatkową, statystyczna oraz inwentaryzacją; Kontroling - jest zaangażowany w planowanie, monitorowanie i koordynowanie funkcjonowania firmy dążąc do maksymalizacji wyników firmy.

Informacje przygotowywane przez nasz dział wykorzystywane są jako podstawa do podejmowania decyzji zarządczych.

Oprócz standardowych działań operacyjnych, nasz dział pracuje również nad różnymi projektami, m.in. workfow – elektroniczna archwizacja dokumentów z jednoczesna elektroniczna akceptacją, bankowość elektroniczna, wdrożenie modułów systemu księgowo-finansowego SAP, korporacyjny system kontrolingu procedur GICS.